Cuvintele meșterului

"Tr?im în vremuri grele. Din nou, e pustiu în sufletele noastre, din nou, suntem în crize, dar nu d?m un motiv de dezn?dejde. Haideti s? ne apuc?m de treab?, se ne împ?r?im unul cu altul cu nout??i îmbucur?toare, s? ne uimim de miracole, s? întreb?m pe al?ii despre ceea ce noi singuri înc? nu ?tim.

S? încerc?m s? facem cît mai multe ac?iuni pozitive. Dac? nu putem face bine - cel pu?in, s? nu facem r?u. Sunt sigur - c? via?? se va schimba în bine. Avem toate cele necesare pentru a crea acest lucru. ?ar? frumoas?, popor frumos, talentat, gospodar. Trebuie s? ne punem mai des întrebarea: Facem noi totul bine? Dac? ne iubim poporul, ?ara, dac? vrem s? se schimbe ceva spre bine în via?a noastr? ?i a oamenlor care ne încpnjoar?? 

Este necesar s? fim respecta?i, sa fim mândri, s? ne fie luat? în consderare p?rerea. To?i trebuie s? încerc?m s? ne reîntoarcem respectul fa?? de noi. Toate for?ele trebuiesc a fi îndreptate spre a recrea gr?dina luxuriant?, cu un popor frumos, educat, ospitalier ?i în?elept.

Arta este creat? pentru via??, pentru emo?ie ?i meditare. Aceasta conduce spre bun?tate, mil?, în?elegerea adev?rului, iluminarea în dragoste, spre o armonie mare ?i luminoas?. Deci - patria mea - este argila ?i sculptura, iar motto-ul meu – gr?bi?i-v? s? face?i bine! "

 

2009-2010 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Site creat de Valeriu Anghel