Atelierul de lucru

"De la o vârst? fraged?, am avut atrac?ie pentru vopsele ?i pensule, dar în copil?ria mea interbelic?, acestea nu au fost. În anul 1948, tat?l meu ?i cu mine mergeam într-o zi pe lîng? casa în care a tr?it Sciusev. ?i el doar recent se întorse-se de la Moscova ?i turna ap? pe sc?rile casei cu un ceainic.Cu p?rul sur, b?trîn, cu o fa?? nobil?. Tata a dat mîna cu el, iar el a r?spuns: "Intr?, vecinule". Tat?l meu mi-a explicat: "Acesta este un mare arhitect. El a fost arhitectul-?ef al URSS, autorul Mausoleului, g?rii din Kazani ?i mai multor cl?diri din Chi?in?u ". 

"Noi am intrat pentru a servi un ceai. Alexei Victorovici ne-a ar?tat o machet? a Chi?in?ului, acuarele noi ?i, cel mai important - mi-a d?ruit mie creioane "Spartak" ?i un pachet de hârtie A4. Am avut parte de o bog??ie fabuloas? în acea zi. Iar, dup? patru ani, în drum spre teatrul tatalu meu am intrat în ospe?ie la marele sculptor Laz?r Dubinovski. El mi-a dat o bucat? de lut, dn care am modelat un bust al lui Lenin - am luptat ?i am transpirat pentru a ob?ine asem?narea cu personajul. Dubinovski, v?zând rezultatul, m-a l?udat: "Ai talent", ?i m-a binecuvântat pentru munca, pe care o fac pân? acum”.

Dus de val , Konstantinov a studiat la Colegiul de Art? “I. Repin” ca sculptor la A. Maiko, iar în 1968 a absolvit ?coala Superioar? de Art? Industrial? (fosta “Stroganov"), la facultatea de sculptur? monumental? si decorativ? la profesorii S. Rabinovici ?i S. Volkov . 

Din b?ncile universit??ii studentul Konstantinov participa activ la nivel na?ional, la toate expozi?iile din Uniune ?i str?in?tate. Mai mult de 200 expozi?ii -în grup, cinci - personale. Lucr?rile sale monumentale împodobesc ora?ele din Rusia ?i din str?in?tate.

La Moscova, la intrarea în Catedrala lui Hristos Mântuitorul figurile cheie sunt Vladimir Botez?torul ?i ilustra sa bunic? Prin?esa Olga. Despre aceste lucr?ri sculptorul spune: "Am fost invitat printer cele 35 de persoane pentru reconstruc?ia complexului templu. Academia de Art? mi-a încredin?a mie s? fac dou? sculpturi: Vladimir ?i Olga. Pa baza unor fotografii amatoare de proast? calitate, cu imagini neclare am fost nevoit s? restabilesc figura prin?ului. Eu îi întrebam pe preo?i: dar ce are el sub picioare? Cineva ghicea ca fiind un coco?. Intui?ia mi-a spus îns? s? pun la picioarele sale pe prin?ul - Iaril, zeul pagîn al soarelui. Prin?ul însu?i s-a desp?r?it de p?gânism ?i ?ar? pentru a fi purtat de val. ?i ce crede?i c? – dup? informa?le care au ap?rut în ziare mai târziu, suspiciunea mea a fost confirmat?: Da, în mâinile sfântului rus era o cruce, iar la picioare - soarele".

"Am vrut s? fac ceva similar ?i pentru Chi?in?u, ?i am f?cut înger. De-a lungul perimetrului globului p?mântesc pe care se afl?, în lmbile rus? ?i moldoveneasc? este scris: " gr?bi?iv? s? face?i bine". El ca ?i cum ar fi pogorît de sus ?i aduce aminte oamenilor: reven?i-v?, nu face?i r?u. Din p?cate, guvernatorii vin ?i pleac?, iar fiecare promite s? aib? grij? de aceast? sculptur?, dar înc? nu ?i-a g?sit refugiu s?u. Cred ca ar fi aratat bine pe strada Pu?kin, din partea Catedralei, unde care se afla o cruce de lemn. Toat? lumea care va trece pe ling? un înger, va deveni cel pu?in pentru un minut, spiritual mai pur?, mai bun? ".

În ora?ul Pu?kin, din regiunea Moscova este un monument al lui A.S. Pu?kin ?i I.A. Krîlov, precum ?i al îngerului p?zitor. În ora?ul Voskresensk, din regiunea Moscova a fost instalat un monument maiestuos din bronz pentru solda?ii sovietici uci?i în Afganistan. Osta?ilor uci?i în cel de-al doilea r?zboi mondial, le sunt ridicate monumente în ora?ele Mubarek (Uzbekistan), Tiraspol (Moldova), în satul Parcani, Vasieni, Sucleia (Moldova), etc

Konstantinov a creat mai mult de 40 de lucr?ri mari ?i mici, monumentale ?i decorative.

Sculptorul cu succes se ocup? ?i de sculptura mic?. Un loc aparte este ocupat de portrete, care sunt realizate din diferite materiale: bronz, granit, lemn, ceramic?. Ace?tia sunt contemporanii s?i: personalit??i culturale, oameni de ?tiin??, sportivi, fermieri.

Toate lucr?rile sunt pline de sens ?i for?? interioar?. Sunt interesante inven?iile lui animalistice: str?lucitoare, decorate compoz?ional nea?teptat.

Lucr?rile lui Konstantinov au fost achizi?ionate de Galeria de Stat Tretiakov, Direc?ia de Expozi?ii ?i Panorame a Ministerului Culturii al URSS ?i a RSFSR, ?i muzeele din : Uzbekistan, Moldova, Ucraina, galeriile private din Statele Unite, Canada, Italia, Japonia, Israel, Turcia, Germania ?i unele ??ri din fosta Uniune Sovietic?.

2009-2010 © OOI “Congresul Diasporei Moldoveneşti”.
Site creat de Valeriu Anghel